Støt vores sponsorer de støtter os.

Seatrout

Fiskegrej.

Nordea Ikast

Nordea

Give kranservice

Give kranservice

Skyggehale P&T

Lystfiskersø

Skoringen

Skoringen Ikast

Tulstrup frisørsalon

frisørsalon v/ Bente Nygaard

Ikast avis

Ikast avis

OK Plus

tankstation

EDC

EDC Ikast

Danish Crown

Siemens

Velkommen til Ikast sportsfiskerforening.

14. januar 2017 kl.13.00 afholder Karup Å Sammenslutningen ordinær generalforsamling  i

”Spinders Hus” Trevad Ørredpark, Møllevej 1, Vridsted, 7800 Skive.

Mød op og hør lidt om hvordan fremtiden bliver for Karup Å.

Stiftende generalforsamling HI-LF

Der indkaldes til stiftende generalforsamling Torsdag den 2. februar 2017 klokken 19.30 i klubhuset, Ålykkevej, 7400 Herning. Dagsordenen er som følger:

Valg af dirigent
Formændene aflægger beretning (HSF og ISF)
Aflæggelse af regnskab (HSF og ISF)
Godkendelse af de nye vedtægter for HI-LF fra sidste års generalforsamlinger med korrektion af de forslag, der fremkom på generalforsamlingen i HSF
Valg af Formand (vælges for 2 år af gangen)
Valg af bestyrelsesmedlemmer (6 medlemmer)
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Valg af 2 revisorer
Valg af revisorsuppleant
Indkomne forslag – skal være formanden skriftligt i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen
Fastlæggelse af kontingent
Uddeling af pokaler for fangede fisk mm og præsentation af foreningens nye logo
Eventuelt
Foreningen er vært ved en enkelt øl eller vand.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Seneste fangst

ArtHavørred
Vægt2.00 kg
Længde59.00 cm
Dato24/10-16
Fanget afNiels Toft Christensen

Der vil komme et program om ISF på Midtvest tv. se teaser her.

 https://vimeo.com/129103236 

Her er første del. https://vimeo.com/130089943 

ISF juniorer på fisketur i Skyggehale P&T. 12 flotte ørreder med den største på 4,3 kg.

Nyhedsbrev indtast e-mail.